Witamy na oficjalnej stronie gmin partnerskich Gozdnica - Hahnichen Wtorek 14 marca 2017 r.

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej
Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej
26 kwietnia 2007 r. podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w Gozdnicy została podpisana umowa o partnerskiej współpracy Gozdnicy z Gminą Hähnichen.
Stronę niemiecką reprezentowała Burmistrz Hähnichen Pani Margitta Schlabitz i Komendant Straży Pożarnej Pan Jürgen Segieth, stronę polską Burmistrz Miasta Gozdnica Pan Zdzisław Płaziak i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Jarosław Bąk.
Projekt współfinansowany
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.