Witamy na oficjalnej stronie gmin partnerskich Gozdnica - Hahnichen Wtorek 14 marca 2017 r.

Gmina Gozdnica

Gozdnica, położona jest na zachodnim  krańcu  Niziny Śląskiej w Borach Dolnośląskich, w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żagańskiego. Graniczy z gminami Przewóz, Wymiarki, oraz miasto – gminami Iłowa, Węgliniec. Miasto położone jest w strefie przygranicznej pogranicza polsko – niemieckiego. Gozdnica zajmuje powierzchnię 24 km2.
 
Godło Gozdnicy
Według napisów na pieczęciach Gozdnica posiadała w swojej historii dwa herby. Najstarszy pochodzi z pieczęci miejskiej z roku 1633. na tarczy herbowej widniała wtedy postać człowieka z toporem na ramieniu. Barwy tego herbu nie są znane.
Obecny herb miasta spotykamy na pieczęci z 1800 r., można jednak przypuszczać, że powstał on wcześniej. Na srebrnym polu tarczy znajduje się zielony pień z dwoma gałązkami po bokach, na którym siedzi czarny ptak.
Wizerunki obu herbów należy wiązać z położeniem miasta wśród borów. Człowiek z toporem – drwal – jak i pień drzewa mogły nawiązywać do zajęć mieszkańców.
Pierwotnie Gozdnica była osadą drwali łużyckich, a jej mieszkańcy zajmowali się głównie wyrębem drzew i eksploatacją innych puszczańskich pożytków. Na zajęcia związane z lasem wskazuje już niemiecka nazwa ‘Freiwald’, która w polskim tłumaczeniu oznacza „wolną, leśną polanę”. Najprawdopodobniej spolonizowana nazwa ‘Gozdnica’ wywodzi się od wyrazu ‘gozd’ oznaczającego „gęsty las lub pustkowie”. Taką nazwę nadała miastu, po wojnie, Komisja Nazewnicza pod kierunkiem prof. Rosponda. Inne źródła podają, że nazwę ‘Gozdnica’ należy uznać za łużycką, gdyż ‘gozdnicy’ to w języku łużyckim „mieszkańcy lasów”. Inną nazwę miejscowości można także odnaleźć na mapie wydanej w 1945 r. przez Łużycki Komitet Narodowy, gdzie zamiast nazwy ‘Gozdnica’ widnieje nazwa Borawsk czyli pochodzący od boru.
 
Projekt współfinansowany
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.