Witamy na oficjalnej stronie gmin partnerskich Gozdnica - Hahnichen Wtorek 14 marca 2017 r.

Na nich zawsze można liczyć …

Na nich zawsze można liczyć …
Na nich zawsze można liczyć …
Sobota 2 maja 2009 r. była niezwykłym dniem dla miejscowych strażaków, obchodzących swoje coroczne święto. Gozdniccy strażacy to wyjątkowa grupa ludzi ratujących niejednokrotnie dorobek całego życia wielu mieszkańców. Szczególnie cieszy fakt z udziału w akcjach pożarniczych młodych ludzi w tym grupy dziewcząt.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdnicy współpracuje ze strażakami ze Spree (Niemcy- Saksonia) i Mnišek – Oldřichov v Háich i Nová Ves (Czechy - Mikroregion Jizerské Podhůří).
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli goście z zagranicy wręczono wielu strażakom medale i wyróżnienia. Prezes OSP pan Jarosław Bąk podziękował swoim kolegom za udział w akcjach. Burmistrz Gozdnicy pan Zdzisław Płaziak w szczególny sposób podkreślił zaangażowanie, wysiłek oraz chęć niesienia pomocy wszystkim zagrożonym nie tylko pożarem, lecz również w wypadkach drogowych.
Święto było okazją do wymiany wielu doświadczeń, chwilą odpoczynku i dobrej zabawy przy koncercie orkiestry dętej. Uwieńczeniem spotkania była wspólna zabawa w remizie strażackiej.
Projekt współfinansowany
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.