Witamy na oficjalnej stronie gmin partnerskich Gozdnica - Hahnichen Wtorek 14 marca 2017 r.

Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica – Hähnichen

Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica – Hähnichen
Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica – Hähnichen
W sobotę 17 maja 2014 r. w Domu Kultury w Gozdnicy odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu pożycia par małżeńskich gmin partnerskich Gozdnica i Hähnichen. Wśród zaproszonych gości byli jubilaci z obu gmin obchodzący 50-lecie oraz 60-lecie pożycia, ich rodziny i przyjaciele. Wśród zaproszonych gości byli obecni Pan Stanisław Tomczyszyn - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Pani Anna Michalczuk – Starosta Powiatu Żagańskiego oraz przedstawiciele Rady Miasta Gozdnica Pani Ewelina Osińska i Pan Daniel Graczyk. Gospodarzami uroczystości byli Zdzisław Płaziak –Burmistrz Miasta Gozdnica oraz Werner Queiser – Burmistrz Hähnichen.
O godzinie 1600 rozpoczęła się uroczystość wręczenia Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanych naszym mieszkańcom przez Prezydenta RP.  Medale w imieniu Pana Prezydenta wręczył Burmistrz Zdzisław Płaziak. Aby uświetnić uroczystość pamiątkowe dyplomy, prezenty i kwiaty Jubilatom wręczyli Burmistrzowie partnerskich gmin. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez wszystkich jubilatów. Dużą atrakcją był występ przedszkolaków z grupy Biedronki pod opieką Pani Elżbiety Grzywna. Dzieci przedstawiły inscenizację p. t. „Wiosna”.
Po części oficjalnej i po wzniesieniu toastu dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Po kolacji przy muzyce z lat młodości Jubilaci tańczyli, oglądali przygotowaną prezentację multimedialną,  galerię swoich zdjęć ślubnych oraz współczesnych. Na koniec uczestnicy podziękowali za mile spędzony czas i wyrazili nadzieję, że tego typu spotkania będą kontynuowane. Całość imprezy była tłumaczona na język niemiecki. Tłumacz służył gościom zarówno w części oficjalnej jak i przy nieformalnych rozmowach.
burmistrzowie obu gmin: Zdzisław Płaziak i Werner Queisergrono jubilatów
Projekt „Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica – Hähnichen” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa: Inwestujemy w Waszą przyszłość. Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und Staatshaushalt: Wir investieren  in ihre Zukunft.
Projekt współfinansowany
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.