Witamy na oficjalnej stronie gmin partnerskich Gozdnica - Hahnichen Wtorek 14 marca 2017 r.

5.lecie współpracy partnerskiej Gozdnica – Hähnichen

5.lecie współpracy partnerskiej Gozdnica – Hähnichen
5.lecie współpracy partnerskiej Gozdnica – Hähnichen
W sobotę 16 czerwca 2012 r. odbyła się zaplanowana wcześniej przez obie gminy partnerskie uroczystość podsumowująca pięcioletnią współpracę Gozdnicy z Gminą Hähnichen. Wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w Domu Kultury w Gozdnicy. Po przywitaniu gości przedstawiono przebieg współpracy gmin partnerskich Gozdnica – Hähnichen. Inicjatorem współpracy między gminą polską i niemiecką był Burmistrz Miasta Gozdnica Zdzisław Płaziak. Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej nastąpiło 26 kwietnia 2007 r. ,stronę niemiecką reprezentowała Margitta Schlabitz, ówczesny Burmistrz Gminy Hähnichen oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Spree Jürgen Segieth,  stronę polską Burmistrz Miasta Gozdnica Zdzisław Płaziak oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy Jarosław Bąk. Przez kolejne lata gminy systematycznie współpracowały poprzez uczestnictwo w wielu uroczystościach lokalnych, które odbywały się w Gminie Hähnichen i w Gozdnicy. Były to między innymi: spotkania świąteczno – noworoczne, rozgrywki sportowe, zawody strażackie i wędkarskie, Dzień Strażaka, Złote Gody, Dni Gozdnicy, Dni Quolsdorf, jubileusz orkiestry dętej w Trebus, festyn w Quolsdorf. Przebieg 5.letniej współpracy pokazany został uczestnikom poprzez prezentację multimedialną oraz wystawę zdjęć z tej współpracy. Po wystąpieniach przedstawicieli władz z gmin partnerskich dzieci przedszkolne przedstawiły krótki program artystyczny, przeplatany polskimi tańcami ludowymi. Następnie władze gmin Gozdnicy i Hähnichen złożyły sobie wzajemne podziękowania za dotychczasową 5-letnią współpracę transgraniczną. Podziękowania złożono także zaangażowanym mieszkańcom obu gmin za aktywną współpracę, gratulując i wręczając każdemu uczestnikowi upominek.
Bardzo podniosłym momentem uroczystości było wręczenie przez Burmistrza Gozdnicy  medali za „długoletnie pożycie małżeńskie” polskim parom małżeńskim, które przeżyły wspólnie 50 lat.
Kolejnym ciekawym elementem spotkania było wspólne biesiadowanie, w trakcie którego uczestnicy oglądali wystawę zdjęć od początku współpracy transgranicznej. Następnie zgodnie z planem odbyła się zabawa taneczna z konkursami i koncertem życzeń. Zakończenie nastąpiło o godz. 200.
Impreza miała charakter otwarty, uczestniczyli w niej, jako obserwatorzy  inni mieszkańcy gminy Gozdnica i gminy Hähnichen.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 .

Projekt współfinansowany
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10 % w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.